Kapusvētki 2021. gadā

 

5. jūnijs, sestdiena

 

14.00

Leitānu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

15.00

Gūteņu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Leitānu k.)

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos, notiks 7. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

6. jūnijs, svētdiena

 

14.00

Rutuļu kapi, Rušonas draudze

 

15.00

Solkas kapi, Rušonas draudze

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos, notiks 7. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

12. jūnijs, sestdiena

 

13.00

Egļu kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

14.00

Raginsku kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Egļu k.)

 

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos, notiks 13. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

 

13. jūnijs, svētdiena

 

11.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos

 

12.00

Peipiņu kapi, Peipiņu draudze

 

19. jūnijs, sestdiena

 

14.00

Gutas kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

15.00

Pansionāta "Krastiņi" kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Gutas k.)

 

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta "Krastiņi" kapos, notiks 20. jūnijā, svētdien, pl. 9.00.

 

20. jūnijs, svētdiena

 

11.00

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos

 

12.00

Krištopeņu kapi, Rušonas draudze

 

14.00

Stašķeviču kapi, Peipiņu draudze

 

15.00

Valaiņu kapi, Aglonas draudze

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču un Valaiņu kapos, notiks 21. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

24. jūnijs, ceturtdiena

 

12.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rageļu kapos

 

13.00

Rageļu kapi, Rageļu draudze

 

26. jūnijs, sestdiena

 

13.00

Makušu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

14.30

Borekstu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Makušu k.)

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Makušu un Borekstu kapos, notiks 28. jūnijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

3. jūlijs, sestdiena

 

13.00

Eikša kapi (ar sv. Misi), Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

4. jūlijs, svētdiena

 

9.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos

 

11.00

Sv. Mise Rušonas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas kapos

 

12.00

Rušonas kapi, Rušonas draudze

 

14.00

Madelānu kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

10. jūlijs, sestdiena

 

13.00

Silišku kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

14.00

Dunsku kapi, Bērzgales draudze

(vajadz. transp. no Silišķu k.)

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos, notiks 12. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

11. jūlijs, svētdiena

 

11.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos

 

12.00

Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze

 

17. jūlijs, sestdiena

 

13.00

Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Ezeraukinu kapos, notiks 19. jūlijā, pirmdien, pl. 12.00.

 

18. jūlijs, svētdiena

 

12.00

Sv. Mise Bērzgales baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos

 

13.00

Bērzgales kapi, Bērzgales draudze

 

24. jūlijs, sestdiena

 

13.00

Ondzuļu kapi (ar sv. Misi), Rušonas draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

25. jūlijs, svētdiena

 

9.00

Sv. Mise Rageļu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos

 

11.00

Sv. Mise Peipiņu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos

 

12.00

Kalna Kudeņu kapi, Peipiņu draudze

 

14.00

Lipsku kapi, Rageļu draudze

 

31. jūlijs, sestdiena

 

13.00

Slobodas kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Aglonas)

 

14.00

Dudeļu kapi, Rageļu draudze

(vajadz. transp. no Slobodas k.)

 

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos, notiks 2. augustā, pirmdien, pl. 12.00.

 

8. augusts, svētdiena

 

12.00

Sv. Mise Aglonas Bazilikā par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos

 

14.00

Aglonas kapi, Aglonas draudze

Aglonas Bazilika © 2021
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv