Pieaugušo katehēze
svētdienās no plkst. 13.00 – 14.00
(Aglonas bazilikas klostera telpās)

Uz katehēzi ir aicināti visi, kas vēlas atsvaidzināt un padziļināt katoliskās ticības izpratni, atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par Dievu, ticību, Baznīcu, u.c. tēmām.

  

Pieaugušo katehēzes tematiskais gada plāns

 Septembra mēnesī

9. septembrī – Ievads Pieaugušo katehēzē. Kerigma. Ticības apliecinājums.

16. septembrī – Pasaules reliģijas.

23. septembrī – Pāvesta kalpojums.

30. septembrī – Svētie Raksti un citi ticības avoti.


Oktobra mēnesī

7. oktobrī – Dievmātes loma Baznīcā.

14. oktobrī – Kristīgā lūgšana un tās veidi.

21. oktobrī – NENOTIEK. 

28. oktobrī – NENOTIEK.


Novembra mēnesī

4. novembrī – Ticība mūžīgajai dzīvei.

11. novembrī – Neredzamā pasaule.

18. novembrī – Tēvzemes mīlestība.

25. novembrī – NENOTIEK.

 
Decembra mēnesī

2. decembrī – Baznīcas liturģiskais gads.

9. decembrī – Žēlsirdības darbi.

16. decembrī – Iemiesošanās noslēpums.

23. decembrī – Kā svinēt Ziemassvētkus?

30. decembrī – Ģimenes loma Baznīcā un sabiedrībā.


Turpinājums sekos…

 

 

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv