PIEAUGUŠO KATEHĒZE
svētdienās no plkst. 13.00 – 14.00
(Aglonas bazilikas klostera telpās)


Uz katehēzi ir aicināti visi, kas vēlas atsvaidzināt un padziļināt katoliskās ticības izpratni, atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par Dievu, ticību, Baznīcu, u.c. tēmām.

 

SEPTEMBRA MĒNEŠA TEMATISKAIS PLĀNS

9. septembrī – Ievads Pieaugušo katehēzē. Kerigma. Ticības apliecinājums.

16. septembrī – Pasaules reliģijas.

23. septembrī – Pāvesta kalpojums.

30. septembrī – Svētie Raksti un citi ticības avoti.


Turpinājums sekos…

 

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv