Pieaugušo katehēze
svētdienās no plkst. 13.00 – 14.00
(Aglonas bazilikas klostera telpās)

Uz katehēzi ir aicināti visi, kas vēlas atsvaidzināt un padziļināt katoliskās ticības izpratni, atrast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par Dievu, ticību, Baznīcu, u.c. tēmām.

  

Pieaugušo katehēzes tematiskais gada plāns

 Septembra mēnesī

9. septembrī – Ievads Pieaugušo katehēzē. Kerigma. Ticības apliecinājums.
16. septembrī – Pasaules reliģijas.
23. septembrī – Pāvesta kalpojums.
30. septembrī – Svētie Raksti un citi ticības avoti.

Oktobra mēnesī

7. oktobrī – Dievmātes loma Baznīcā.
14. oktobrī – Kristīgā lūgšana un tās veidi.
21. oktobrī – NENOTIEK.
28. oktobrī – NENOTIEK.

Novembra mēnesī

4. novembrī – Ticība mūžīgajai dzīvei.
11. novembrī – Neredzamā pasaule.
18. novembrī – Tēvzemes mīlestība.
25. novembrī – NENOTIEK.

Decembra mēnesī

2. decembrī – Baznīcas liturģiskais gads.
9. decembrī – Žēlsirdības darbi.
16. decembrī – Iemiesošanās noslēpums.
23. decembrī – Kā svinēt Ziemassvētkus?
30. decembrī – Ģimenes loma Baznīcā un sabiedrībā.

Janvāra mēnesī

6. janvārī – 1.-3. Dieva bauslis.
13. janvārī – 4.-10. Dieva bauslis.
20. janvārī – Baznīcas likumi – kanoni.
27. janvārī – Dogmas.

Februāra mēnesī

3. februārī – Sakramentālijas.
10. februārī – Baznīcas hierarhija.
17. februārī – Ekumenisms.
24. februārī – Kalna svētības.

MARTA MĒNESĪ

3. marts – Lielā Gavēņa laiks un tā nozīme.
10. marts – Kas ir tikumi?
17. marts – Kas ir grēks?
24. marts – Prāts, jūtas un griba.
31. marts – Sirdsapziņa.

Aprīļa mēnesī

7. aprīlī – Dieva žēlastība.
14. aprīlī – Kristus ciešanas.
21. aprīlī – Lieldienas un Baznīcas liturģija.
28. aprīlī – Sakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē.

Maija mēnesī

5. maijā – Dziedināšanas sakramenti.
12. maijā – Sakramenti, kas kalpo vienībai.
19. maijā – Draudze un tās uzdevumi.
26. maijā – Svētais Gars un Viņa loma kristieša dzīvē.

 

 

Aglonas Bazilika © 2019
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv