5 GODALGAS VII STAŅISLAVA BROKA JAUNO DZIEDĀTĀJU KONKURSĀ TIEK AGLONIEŠIEM

30.janvārī Daugavpils mūzikas vidusskolā notika VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss. Visi dalībnieki izpildīja 2 latgaliešu tautas dziesmas – vienu obligāto, otro pašu izvēlētu.
Konkursu vērtēja žūrijas komisija – Terēzija Broka. Aivars Broks, Vanda Drobiševska, Ilona Sajevska.

Konkursā izskanēja gandrīz 50 priekšnesumu. Ļoti  veiksmīga uzstāšanās bija Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem:

DIVAS PIRMĀS VIETAS
Armīnam Prusakam - jaunākajā  zēnu grupā (sk. I. Soldāne)
Beātei Soldānei  - vecākajā  meiteņu grupā (sk. I. Soldāne)

TRĪS OTRĀS VIETAS
Sandim Girsam - vecākajā  zēnu grupā (sk. I. Soldāne)
Vokālajam ansamblim - vecākajā grupā (sk. I. Ļeonova)
Vokālajam trio (sk. I. Ļeonova)

Jaunākajā solistu grupā piedalījās mūsu skolas 1.klases audzēkne Patrīcija Reščenko un guva lielisku  pieredzi nākošajiem  konkursiem.

Šajā  konkursā pirmo reizi bija īpašas – Terēzijas Brokas  - balvas. Tās pavisam bija četras un divas no tām atceļoja uz Aglonu.
Beāte Soldāne saņēma foto  albumu ar oriģinālo Staņislava Broka fotogrāfiju, kas pašas Terēzijas parakstīta.
Armīnam slavenā  diriģente dāvināja sniegavīru ar augšup paceltām rokām – ar domu, ka Armīns varētu  kļūt par  diriģentu.

Liels paldies skolotājām Ivetai un Irēnai par lielo ieguldīto  darbu gatavojot  audzēkņus konkursam. Skolotājas vienmēr strādā ļoti pašaizliedzīgi, bet liels prieks, ka šoreiz rezultāti tik labi. Paldies visiem audzēkņiem – konkursa dalībniekiem -, ka  ”ļāvāties, uzticējāties, ņēmāt  vērā” savu  skolotāju ieteikumus.

Paldies koncertmeistarei Jacintai, par atsaucību, profesionalitāti. Sk. Jacintai gatavojoties konkursam un konkursā bija patiesi daudz ko darīt, jo konkursa organizatori solistu  kategorijā kā obligātās bija izvēlējušies tautas  dziesmas Alfrēda Kalniņa  apdarē, kur klavieru pavadījumi  ir ļoti izvērsti, krāšņi,gandrīz ar orķestrālu  skanējumu. Mūsu koncertmeistare veiksmīgi  tika galā, uzmanīgi  atbalstīja  jaunos  dziedoņus  konkursā.

Paldies Aglonas novada domei par transportu , paldies  brīnišķīgajam šoferim Dainim. Paldies audzēkņu vecākiem par  sapratni un atbalstu.

Prieks, ka nākošajā  dienā pēc konkursa  siltus apsveikuma vārdus un saldumus konkursa dalībniekiem veltīja bazilikas prāvests Daumants Abrickis.

 LEPOJAMIES ar mūsu skolotājiem, audzēkņiem.
 

 

Sandis Girss, Beāte Soldāne
 Skolotāja Jacinta Bicāne, Patrīcija Reščenko, Armīns Prusaks
 Vokālais ansamblis ar savu skolotāju Irēnu Ļeonovu
 Vokālais trio
 
Aglonas Bazilika © 2019
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv