I mācību pusgads Aglonas bazilikas Kora  skolā

Nez no kurienes uz degungala uzkrīt pirmā sniegpārsla. Tikko taču vēl lapas rotājās visā savā krāšņumā! Skat, jau Ziemassvētki aiz muguras un  2013. gads jau  ir  ierāpies istabā. Un tā gadu no gada - laika ritējumu neapturēsi. Tāpat gadu no gada Kora skolā dzīve rit ierastu gaitu - mācības, koncerti, eksāmeni. Nu jau 21. mācību  gadu  pēc  kārtas.

Skolas  audzēkņi  Starptautiskajā Mūzikas dienā – 1. oktobrī  muzikālu sniedza muzikālu dāvanu   saviem vienaudžiem Aglonas internātvidusskolā un  vidusskolā. Šajos koncertos uzstājās solisti, kuri spēlēja klavieres, dziedāja solo dziesmas. Koris  nepilna mēneša laikā bija paspējis iemācīties  pilnīgi  jaunas  dziesmas  - nevar taču klausītāji vienmēr baudīt vienu un to pašu mūziku!

 
 
 


Vecāko klašu audzēkņi, pavisam drīz – 13. oktobrī, kopā  ar  saviem  lielākajiem brāļiem – skolas absolventiem – jauktā  kora sastāvā piedalījās Latgales labāko koru koncertā “Ar  dziesmu sirdī un  dvēseli Latgalē” Daugavpils mūzikas vidusskolā.

 
 

 Jauktais  koris 29.09. 2012. Līvānos

Arī svinīgajā Latvijas dzimšanas dienas pasākumā Aglonas Kultūras centrā 18. novembrī dziedāja Aglonas bazilikas jauktais koris.  Klausītājus priecēja arī Kora skolas skolotājas Iveta Soldānes vadītais novada zēnu koris.  

 
 

Kā vienmēr laikā līdz Ziemassvētkiem skolā notika audzēkņu mācību koncerti un ieskaites Dziedāšanā, Klavierspēlē, Ērģeļspēlē(pie tam jaunajiem ērģelniekiem bija iespēja iemācīto  reāli spēlēt dievkalpojumā bazilikā).  Te jāpiemin mūsu  skolotājas, Ivetu Soldāni, Irēnu Ļeonovu, Antoņinu Mihailovu, Lidiju Grauzi, Jacintu Bicāni, IevuLazdāni, kuras saviem audzēkņiem ar lielu rūpību un pacietību atklāj mūzikas noslēpumus.  Jacinta veiksmīgii savieno darbu ar  studijām JVLMA  maģistrantūrā.

Skolas kori decembrī gaidīja liels pārsteigums. Kā raksta kora dalībniece Zanda - 

... lai arī kur mums ir bijis jākoncertē, tomēr šie divi  koncerti bija sevišķi, jo nesajutām zem kājām stabilu pamatu, bet tikai  jūras viļņu šalkas un bangas. Stāsts  sākās ar telefonzvanu mūsu  diriģentei  Ievai Lazdānei un piedāvājumu piedalīties Tallink koncertbraucienā 17.-19. decembrī. Protams, ka no tik interesanta piedāvājuma neviens nespētu atteikties, tādēļ arī metāmies šajā piedzīvojumā. -

Jā, tas tiešām bija varens, arī atbildīgs piedzīvojums, un prieks ka viss labi  izdevās. Paldies dziedātājiem un jo īpaši vecākiem, kuri nenobijās un atbalstīja šo  savu bērnu “jūras piedzīvojumu”!    

 
 

Dziedāšanas skolotājiem šajā pusgadā bija iespēja piedalīties kvalifikācijas celšanas kursos  Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu audzēkņu koros un vokālajos ansambļos. Kursi bija noderīgi un daudz ko iespējams izmantot ikdienas darbā.

Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, Gada balvu  nominācijā„Par ieguldījumu novada  izglītības attīstībā”saņēma Aglonas bazilikas Kora skolas skolotāja IRĒNA ĻEONOVA.                                                                                 

Par lielo personīgo ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītībā un koru tradīciju kopšanā un attīstībā Latgales reģionā, īpaši Aglonas novadā Aglonas bazilikas Kora skolas direktore un Aglonas bazilikas kora vadītāja, diriģente IEVAI LAZDĀNEI 18.novembrī Rīgā tika pasniegts Atzinības krusts.   

 
 

Ja runājam par konkursiem, tad tas ir  nākamais stāsts, jo pavisam drīz notiks VII Staņislava Broka Jauno  dziedātāju  konkurss Daugavpilī, pavasarī  atbildīgi  konkursi un skates gan 3.-8. klašu korim, gan AB jauktajam korim.

 

Aglonas Bazilika © 2019
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv