2012./13. mācību gadā AB Kora skolā strādā 7 skolotāji:


Iveta Soldāne
–  dziedāšana, solfedžo, mūzikas literatūra;

Irēna Ļeonova
– dziedāšana, ansamblis, koris;

Antoņina Mihailova
– klavierspēle;

Lidija Grauze
– klavierspēle;

Jacinta Bicāne
– klavierspēle, ērģeļspēle;

Bernards Vagalis
– ticības mācība;

Ieva Lazdāne
– koris, diriģēšana.

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv