AB Kora skola piedāvā un realizē profesionālās ievirzes Izglītības programmu VOKĀLĀ MŪZIKA – KORA KLASE (Izglītības programmas kods – 20V21206).  Apmācības ilgums 8 (9) gadi.

Obligātie mācību priekšmeti ir: solo, ansambļa, kora dziedāšana, klavierspēle, mūzikas teorija, diriģēšana, ticības mācība.
Izvēles priekšmeti: ērģeļspēle, kokles spēle.                                      

                         

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv